Zwiedzamy Mazury!
2. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Stacja 1 - Co robisz? Co planujesz robić?

Emilka

Uczę się polskiego.

Tata

Planuję kupić mapę.

Antek

Rozmawiam z Julią.

Julia

Rozmawiam z Antkiem.

Mama

Słucham muzyki.

1. Co oni robią?

Posłuchaj.
planować
chodzić (do kina)
jeździć (samochodem)
zwiedzać
grać (na gitarze)
rozmawiać
robić zdjęcia/
fotografować
jeść
pić
pisać
uczyć się
tańczyć
słuchać muzyki

2. Kliknij w słowo, które słyszysz.

Posłuchaj.

3. Zaznacz, co oni mówią?

Dialog a)
- Kate, co
?
- Słucham muzyki.

Słownik słów najnowszych

muzyka = muza, nuta
rozmawiać = gadać

Dialog b)
- Tato, co
mama?
- Mama słucha muzyki. A ty, Emilko? Co robisz?
- Ja? Ja
mówić po polsku.
- Brawo!
mówić po polsku! To bardzo ważne!
Dialog c)
- Julia i Antek, a co wy
?
- Ja
z bratem.
- Tak, my
po angielsku.
Dialog d)
- Ludwik, co robi Emilia?
- Emilia
mówić po polsku.
- A co
Antek i Julia?
- Oni
- Po polsku?
- Nie, po angielsku.
- Ludwik, a ty? Co ty robisz?
- Ja nic nie

Sprawdź w słowniku Emilki

dzieci, jutro, oczywiście, teraz, mogę, rozumiesz, ale, razem, nic...

Dialog e)
Mama: Dzieci, co planujecie robić jutro?
Emilia: Ja planuję robić zdjęcia, czyli fotografować.
Julia: Ja planuję pisać mój blog. Oczywiście, po angielsku.
Tata: A teraz, kto
co planujemy jutro?
Mama: Ja mogę pisać po polsku.
Tata: Tak, tylko ty rozumiesz, mówisz
i
dobrze po polsku. Ale planujemy razem, ok?
Mama: Tak, ja
,
ale planujemy razem.

4. Uzupełnij tabelę.

Kto? rozmawiać robić uczyć się pisać
Ja
Ty rozmawiasz
on, ona, ono rozmawia
my
robimy uczymy się piszemy
wy rozmawiacie
uczycie się piszecie
oni, one
uczą się piszą
robisz
pisze
robi
uczę się
uczysz się
robicie
rozmawiam
piszę
rozmawiamy
uczy się
robią
rozmawiają
piszesz
robię

5. Która forma jest dobra?

0. Mama
pić kawę.
1. Dzieci
słuchać muzyki.
2. Tato, dlaczego nic nie
?
3. Antek i Julia
zdjęcia.
4. Oni
teraz maila.
5. Czy wy
po polsku?
6. Lubisz
na rowerze?
7. Emilia
do szkoły.

Sprawdź w słowniku Emilki

lubić, taksówka, rower, nic, szkoła, czy, pociąg, woleć, samochód...

Słownik słów najnowszych

szkoła = buda
chodzić do budy

6. Która forma jest dobra?

Dialog a)
- Mama słucha muzyki, Emilia uczy się, Antek i Julia rozmawiają. W tej sytuacji ja jadę kupić mapę regionu. Jutro
zwiedzać. Emilia! Jadę kupić mapę regionu. Chcesz jechać? Jedziemy razem? Ty i ja?
- Tak, tato! Ty i ja! Razem!
Dialog b)
- Tata i Emilia
kupić mapę regionu. A co wy
robić? Antek, co
?

Sprawdź w słowniku Emilki

kupić, zwiedzać, chcieć (ja chcę)

7. Uzupełnij tabelę.

Kto? planować
ja planuję
ty
on, ona, ono planuje
my
wy
oni, one
planują
planujesz
planujecie
planujemy
Uwaga!
Wszystkie czasowniki zakończone na –ować (np. fotografować, malować, spacerować, pracować) odmieniają się według tego schematu.
Kto? pracować
ja pracuję
ty pracujesz
on, ona, ono pracuje
my pracujemy
wy pracujecie
oni, one pracują

8. Która forma jest poprawna?

0. Tata
w szpitalu.
1. Antek
sport.
2. My
jutro zwiedzać Olsztyn.
3. Lubię tutaj
.
4. Aniu, gdzie
chleb?

Sprawdź w słowniku Emilki

pracować, tutaj, gdzie, chleb, bardzo, dużo, interesować się, tankować, benzyna

5. On bardzo dużo
.
6. Czym się
?
7. Tata
benzynę.

9. Gdzie pasuje ta forma? Posortuj.

FORMY CZASOWNIKA
Czasownik ma formę bezokolicznika i formy osobowe. Formy osobowe mogą być w liczbie pojedynczej (ja, ty, on, ona, ono) i mnogiej (my, wy, oni, one). W języku polskim są trzy schematy odmiany (koniugacje).
Liczba pojedyncza/singular
JA
TY
ON/ONA/ONO
Liczba mnoga/plural
MY
WY
ONI/ONE
piszesz
tańczę
lubię
planujesz
piszemy
planuję
mówimy
piszę
studiujecie
lubią
studiujesz
planujemy
piszą
mówi
tańczy
studiujemy
mówię
planujecie
pisze
lubisz
lubi
tańczą
lubimy
mówicie
studiuję
lubicie
studiują
piszecie
mówią
tańczycie
studiuje
planują
ZAWSZE TŁUMACZĘ POLSKIE SŁOWA!

Mama

Często słucham muzyki, ale nigdy głośno.

Tata

Zawsze jeżdżę samochodem i rzadko kupuję mapę.

Antek

Zwykle dużo rozmawiam z Julią.

Julia

Raczej nigdy nie mówię po polsku, ale czasami czytam słownik.

Emilka

Zawsze tłumaczę polskie słowa i często robię zdjęcia.

Sprawdź w słowniku Emilki

głośno, słownik, tłumaczyć

Jeśli chcesz powiedzieć, jak często coś robisz, potrzebujesz tych informacji:
ZAWSZE
100%
ZWYKLE
80%
CZĘSTO
70%
GENERALNIE
50%
CZASAMI
30%
RZADKO
20%
RACZEJ NIGDY
10%
NIGDY

(nigdy nie + czasownik)

0%

10. Wpisz czasowniki. Uważaj na formy gramatyczne.

- Julia jak często
?
- Czasami.
- Julia! Jak często
country ?
- Nigdy! Nie lubię muzyki country!
- Ludwik! Jak często
?
- Rzadko. Nie lubię tańczyć, ale Kate bardzo lubi.
- Emilka i Antek! Jak często
po polsku?
- Teraz codziennie!
- Kate! Jak często
samochodem?
- Często.

Stacja 2 - Interesuję się sportem, historią i polską gramatyką.

Emilka

Mamo! Co to jest?

Mama

To jest bocian. W Polsce mieszka dużo bocianów.

Antek

Może pojedziemy tu. Lubię pływać żaglówką.

Julia

A ja bardzo lubię pływać i opalać się. To świetny pomysł!

Ludwik

A wieczorem jedziemy zobaczyć pola Grunwaldu. To ważne historyczne miejsce.

Mama

A lubicie słuchać muzyki country? W Mrągowie jest festiwal muzyki country!

Julia

Ja nie jadę! Nie lubię słuchać muzyki country.
Czym się interesujesz i co lubisz robić?

Mama

Interesuję się architekturą i sztuką.

Ludwik

A ja interesuję się historią i medycyną naturalną. Bardzo lubię gotować. I jeść!

Julia

Ja interesuję się modą, starymi filmami i literaturą amerykańską.

Antek

Ja lubię pływać, biegać, grać w piłkę nożną, jeździć na rowerze… Interesuję się sportem i językami obcymi. Mówię trochę po włosku i dobrze po polsku.

Emilia

A ja teraz bardzo interesuję się polską gramatyką!
KONSTRUKCJA lubię + VERB INFINITIVE
Co lubisz robić?
Lubię pływać
uprawiać sport
biegać
czytać książki
chodzić do teatru i kina

1. Jakie tu są czasowniki? Połącz sylaby.

no
gra
zwie
wać
czyć
bie
roz
czy
ku

2. Co lubisz robić?

Lubię ...
Lubię czytać, interesuję
się literaturą.
Lubię jeździć na rowerze.
Interesuję się fotografią,
lubię robić zdjęcia.
Często podróżuję,
lubię zwiedzać.
Chodzę na koncerty,
bo lubię muzykę.
Lubię matematykę.
Lubię grać na komputerze,
interesuję się grami
komputerowymi.

GRAMATYKA CZYM SIĘ INTERESUJESZ?

Dlaczego mówimy Interesuję się polską gramatyką?

INTERESUJĘ SIĘ + NARZĘDNIK (INSTRUMENTAL)
W języku polskim rzeczowniki odmieniają się przez 7 przypadków. Forma podstawowa to mianownik np. sport, muzyka, kino. Kiedy mówimy o zainteresowaniach i używamy konstrukcji “Interesuję się…” to musimy zmienić formę na narzędnik np. Interesuję się sportem, muzyką i kinem.
NARZĘDNIK L. POJ. / INSTRUMENTAL SINGULAR
RZECZOWNIK/NOUN
Czym się interesujesz?
Interesuję się [m] sportem
teatrem
[f] literaturą
historią
muzyką
[n] kinem
PLURAL
[ m, f, n ]
filmami
samochodami

3. Wpisz dobrą formę, a potem posłuchaj i sprawdź.

- Czym się interesuje Ewa?
- Ewa interesuje się
(kino). Lubi oglądać filmy.
- Czym się interesuje Piotr?
- Piotr interesuje się
(sport). Trenuje boks.
- Czym wy się interesujecie?
- My interesujemy się
(chemia).
- Co lubi Jurek?
- Jurek lubi matematykę, szczególnie interesuje się
(geometria).
- Co lubi Ania? Czym się interesuje?
- Ania lubi zwierzęta i interesuje się
(biologia).
- Co lubisz robić? Czym się interesujesz?
- Lubię podróżować i interesuję się
(geografia).
- Interesujecie się
(piłka) nożną?
- Tak, bardzo. Piłka nożna to nasze hobby.
- Czym się interesujesz?
- Lubię czytać, szczególnie interesuję się
(literatura).
- Lubisz teatr?
- Tak, teatr to moja pasja - interesuję się
(dramat).
- Interesujesz się
(sport)? Lubisz grać w tenisa?
- Tak, tenis to moja pasja.
Posłuchaj i sprawdź.

4. Jakie to hobby?

0. klasyczna, pop, rock, disco -
1. poezja, książki, Czesław Miłosz -
2. eksperymenty, laboratorium -
3. algebra, geometria, trygonometria -
4. stare domy, zamki, ruiny -
5. boks, tenis, piłka nożna -
6. dramat, komedia, tragedia -
7. Napoleon, Sobieski, Ludwik XIV -
8. horror, komedia, serial -
9. Ameryka, Europa, Azja -

5. Połącz zdania.

Pytanie - odpowiedź
 • Rozmawia z bratem.
 • Historią.
 • Lubię grać w tenisa.
Podobne
 • Interesuje się sportem.
 • Interesuje się literaturą.
 • Lubi chodzić na koncerty.

6. Połącz w pary.

MUZYKA KLASYCZNA CZY KLASYCZNA MUZYKA?
 • kryminalne
 • ekstremalny
 • rockowa
 • komputerowe
 • alternatywne
 • europejska
 • angielski
 • francuska
 • historyczne
 • etnograficzne
Przymiotnik znajduje się przed rzeczownikiem, jeśli opisuje cechę, która może się zmienić, nie jest trwała, na przykład: ambitne kino. Przymiotnik znajduje się po rzeczowniku, jeśli opisuje kategorię, np. muzeum etnograficzne (to muzeum jest zawsze etnograficzne).

7. Która forma jest dobra?

Stacja 3 - Julia ma randkę z przystojnym chłopakiem!

Sprawdź w słowniku Emilki

randka = spotkanie chłopaka i dziewczyny; oni się bardzo lubią, chodzą razem do kina albo na spacer

1. Posłuchaj dialogu i zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które są fałszywe.

Posłuchaj.
0. Julia rozmawia z Antkiem.
1. Julia mieszka w Ameryce.
2. Chłopak ma na imię Łukasz.
3. Chłopak mieszka w Warszawie.
4. Chłopak lubi grać na gitarze.
5. On jest instruktorem żeglarstwa.
6. Chłopak lubi śpiewać muzykę country.
7. Chłopak proponuje spacer.

2. Przeczytaj dialog i znajdź 7 form narzędnika.

Chłopak:
Cześć!
Jak
masz
na
imię?
Julia:
Jestem
Julia.
Chłopak:
Mam
na
imię
Mateusz.
Gdzie
mieszkasz?
Julia:
Mieszkam
w
Nowym
Jorku,
ale
teraz
mam
wakacje
w
Polsce.
Chłopak:
Jesteś
Amerykanką
?
Julia:
I
tak
i
nie.
Moja
mama
jest
Polką
,
a
tata
jest
z
Włoch,
ale
mieszkamy
w
Ameryce.
Chłopak:
A-ha!
Nowy
Jork
to
duże
i
ciekawe
miasto.
Ja
mieszkam
tutaj.
Mazury
to
mój
dom.
Julia:
Tu
jest
tak
pięknie!
Chłopak:
To
prawda.
Bardzo
lubię
żeglować.
To
moje
hobby
i
praca.
Julia:
Praca?
Chłopak:
Tak.
Jestem
instruktorem
.
Uczę
ludzi
żeglować.
Lubię
też
grać
na
gitarze
i
śpiewać
szanty.
Szanty
to
żeglarskie
piosenki.
A
ty
lubisz
słuchać
muzyki?
Julia:
Tak.
Ja
bardzo
lubię
fotografować
i
interesuję
się
muzyką
i
starymi
filmami
.
Chłopak:
To
zapraszam
cię
na
koncert
muzyki
country!
Julia:
yyyy…
Ale
do
Mrągowa
jest
trochę
daleko.
Chłopak:
Mam
samochód.
Możemy
jechać
samochodem
.
Julia:
Muszę
porozmawiać
z
mamą
.
Wiemy już, że narzędnika używamy w strukturze Interesuję się + narzędnik, ale ma on jeszcze inne funkcje. Używamy go także, kiedy:
 • prezentujemy siebie lub inne osoby np.:

  To jest Polak. On jest Polakiem.
  Kate to moja mama. Kate jest moją mamą.
  To jest miły chłopak. On jest miłym chłopakiem.
  To są ładne kobiety. One są ładnymi kobietami.

 • mówimy o środkach transportu np.:

  To jest autobus. Jedziemy autobusem.
  To jest nowy samochód. Jedziemy nowym samochodem.
  To jest żaglówką. Pływamy żaglówką.

 • po przyimku z, który wyraża relacje typu "partner" (tata z Emilką) lub "dodatek" (kawa z mlekiem) np.:

  tata + Emilia = tata z Emilią. Tata idzie z Emilią.
  ja + brat = ja z bratem. Rozmawiam z bratem.
  Antek + kolega + kolega = Antek z kolegami. Antek idzie z kolegami do kina.

NARZĘDNIK / INSTRUMENTAL
PRZYMIOTNIK/ADJECTIVE
Jakim? Jaką? Jakim?
RZECZOWNIK/NOUN
Kim? Czym?
[m] Mateusz jest wysokim chłopakiem.
Spotykam się z miłym studentem.
To jest kanapka z żółtym serem.
[f] Kate jest sympatyczną kobietą.
To jest sałatka z czerwoną papryką.
[n] Emilka jest wesołym dzieckiem.
Interesuję się francuskim kinem.
PLURAL
[ m, f, n ]
Interesuję się starymi filmami.
Lubię jeździć szybkimi samochodami.
W języku polskim nie występują połączenia k+y oraz g+y, dlatego, jeżeli temat rzeczownika lub przymiotnika kończy się na k lub g, to końcówka zmienia się –im (przymiotnik rodzaju męskiego lub nijakiego), -iem (rzeczownik rodzaju męskiego lub nijakiego) lub –imi (przymiotnik liczby mnogiej). Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -a mają w rzeczowniku końcówkę jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego , ale przymiotnik ma końcówkę -ym/-im. Na przykład: Anna spotyka się z przystojnym mężczyzną. Antek jest fajnym kolegą.
Narzędnik odpowiada na pytania: Kim? Czym?
MIANOWNIK
Kto? Co?
NARZĘDNIK
Kim? Czym?
Kto to jest? Kim on/ona jest?
To jest znany architekt. On jest znanym architektem.
To jest moja mama. Ona jest moją mamą.
Z kim się spotykasz?
To jest sympatyczny Polak. Spotykam się z sympatycznym Polakiem.
Co to jest? Czym się interesujesz?
To jest sport ekstremalny. Interesuję się sportem ekstremalnym.
To jest literatura francuska. Interesuję się literaturą francuską.
Czym lubisz jeździć?
To jest rower. Lubię jeździć rowerem.

3. Wpisz dobrą formę, a następnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi.

Ludwik: Julia! Jedziesz z nami na koncert do Mrągowa?
Kate: Nie. Julia nie jedzie. Ona nie lubi słuchać muzyki country.
Julia: Hmm… No właśnie chcę jechać na koncert, ale chcę jechać z
(Mateusz).
Ludwik: Z kim?
Julia: Z moim
(nowy kolega).
Ludwik i Kate razem: Kto to jest Mateusz?
Julia: To mój kolega. On jest
(instruktor) żeglarstwa.
Kate: Julia. Ty masz 16 lat!
Julia: Ale Mateusz jest bardzo
i
(miły i spokojny chłopak).
Ludwik: To może pojedziemy razem: ja, mama, Antek, Emilia, ty i Mateusz.
Julia: Ale Mateusz chce jechać
(samochód).
Ludwik: A ty jedziesz
(autobus), a Mateusz może jechać z nami. Ok?
Julia: No dobrze.
Emilka: Czy Mateusz jest
(nowy chłopak) Julki?
Julia: Nie. A ty nie powinnaś się tym interesować!
Posłuchaj i sprawdź.

4. Która forma jest dobra?

0. Z kim rozmawia Ludwik?
- Ludwik rozmawia z
.
1. Z kim dyskutuje Julia?
- Julia dyskutuje z
.
2. Z kim spotyka się Julia?
- Julia spotyka się z
.
3. Czym Julia jedzie na koncert?
- Julia jedzie
.
4. Czym interesuje się Emilia?
- Emilia interesuje się
.

Sprawdź w słowniku Emilki

(mój) chłopak, chłopak Julki (moja) dziewczyna, dziewczyna Mateusza bardzo dobry kolega/koleżanka, oni mają randki, idą razem do kina albo na spacer

5. Kim jest Mateusz?
- Mateusz jest
.
6. Czym oni jadą na koncert?
- Oni jadą
.
7. Z kim jedziemy na Mazury?
- Jedziemy na Mazury z
.

5. Co pasuje? Uzupełnij tekst.

To jest Kate Rossini. Kate mówi
po polsku
i po angielsku.
Kate interesuje się architekturą i
.
Ona lubi
na koncerty.
To jest Ludwik. On interesuje się teatrem i
.
Lubi
na rowerze i grać w tenisa.
To jest Emila. Emilia lubi robić zdjęcia, ponieważ ona interesuje się
. Lubi też mówić po polsku.
To jest Antek i Julia. Oni lubią
i jeździć na rowerze.
Antek i Ludwik interesują się sportem, szczególnie
. Czasami chodzą na mecz.
jeździć
fotografią
matematyką
chodzić
muzyką
rozmawiać
piłką nożną

6. Ułóż słowa w logiczne zdania.

Słownik słów najnowszych

matematyka = matma, majca

 • Kate
 • Julia
 • interesuje się
 • interesuje się
 • kinem,
 • fotografią.
 • a

 • Antek
 • Ludwik
 • lubi
 • lubi
 • jeździć
 • zwiedzać.
 • samochodem,
 • a

 • Oni
 • interesują
 • interesują
 • się
 • się
 • nie
 • ale
 • teatrem,
 • kinem.

 • My
 • wy
 • lubimy
 • lubicie
 • do kina,
 • do teatru.
 • chodzić
 • chodzić
 • a

 • Oni
 • idą
 • interesują się
 • ponieważ
 • na koncert,
 • muzyką.
 • teraz

 • Julia
 • chłopakiem.
 • spotyka się
 • przystojnym
 • z

 • Mateusz
 • instruktorem
 • jest
 • żeglarstawa.

TO UMIEM!

Komunikacja Umiem zapytać:
Co robisz?
Co planujesz robić?
Czym się interesujesz?
Jak często coś robisz?
Z kim rozmawiasz?
Znam struktury:
mówić po... (mówić polsku/po angielsku)
forma osobowa czasownika + bezokolicznik (planować kupić/czytać, lubię jeździć/grać)
interesować się + narzędnik
rozmawiać /iść z + narzędnik
Gramatyka Umiem:
utworzyć formę narzędnika (instrumental) w liczbie pojedynczej i mnogiej (sg i pl)
odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym
wybrać pozycję przymiotnika
Kompetencja kulturowa Wiem, co to jest:
Warmia
Mazury
Olsztyn
Kanał Elbląski
Bociania Wieś w Żywkowie
Piknik country w Mrągowie
Wioska Żeglarska w Mikołajkach
Śniardwy
Pola Grunwaldu
Bitwa pod Grunwaldem
ławeczka Kopernika
Learn Polish
in Krakow!

School of Polish Language and Culture of the Jagiellonian University
close